20220607 090654W dniu 7 VI 2022 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach odbył się XVII Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej. Teologiczne potyczki były zatytułowane „Będziecie moimi świadkami”- świadek wczoraj i dziś. Konkurs opierał się na tekście dziejów Apostolskich oraz życiorysie ks. dra Jana Zwierza, który do dnia dzisiejszego jest wielkim autorytetem dla lokalnego społeczeństwa. W konkursie wzięło udział 11 uczniów ze szkół podstawowych z klas 6-8 Gminy Ropczyce. Zwycięzcą został Mikołaj Matłok z kl. 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach. Drugie miejsce otrzymała Rita Gawrońska z Witkowic, zaś trzecie miejsce wywalczył Damian Szpara ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropczycach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a wszystkim życzymy by przykład ks. dra. Jana Zwierza był wspaniałym autorytetem do naśladowania każdego dnia.

/ks. R.J./

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1