W związku z możliwością składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w charakterze socjalnym (stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego), udostępniamy Państwu druki dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat pomocy materialnej oraz warunkami jej przyznawania:

Pismo ZOJO - pomoc materialna

Druki - stypendium szkolne/zasiłek szkolny

• Termin składania wniosu o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego: od 1.09.2023r. do 15.09.2023r.

• Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego można składać przez cały rok szkolny, jednak należy go zgłosić w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiego zasiłku.

• Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń lub w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pokój nr 118.