„Łatwiej napisać książkę, niż dobrze przeżyć jeden dzień”
Józef Ulma


Markowa to niewielka miejscowość niedaleko Rzeszowa, która jest szerzej znana od niedawna. W 2016 r. otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, a 10 września 2023 r. rodzinę Ulmów ogłoszono błogosławionymi. W historii Kościoła katolickiego to jedyna cała rodzina (9 osób) wyniesiona na ołtarze. Wcześniej, bo w 1995 r., Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Rodzina, przyjaźń, zaufanie i pomoc to wartości, które cenimy najwyżej. Zajęcia języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 im Seweryna Udzieli w Ropczycach w klasach 4a, 5c, 6a i 7a 11 września 2023 r. były skupione wokół ponadczasowych tematów. Uczniowie siedzieli przy jednym stole, udzielali odpowiedzi, słuchali wypowiedzi kolegów. Poznali historię Ulmów, która jest symbolem wszystkich najwyższych wartości dlaczłowieka. Wielodzietna rodzina oddała życie za pomoc żydowskim rodzinom prześladowanym podczas II wojny światowej. Dowiedzieli się również o ciekawych pozycjach książkowych, m. in. Agnieszki Bugały pt. „Ulmowie. Sprawiedliwi i błogosławieni”. Dziennikarka odbyła wiele rozmów ze świadkami tamtych czasów, wnikliwie prześledziła dostępne dokumenty, by oddać jak najwierniej zwykłe życie niezwykłych ludzi.
Postawa Ulmów jest wzorem dla nas, ludzi XXI wieku, by w codziennym pośpiechu nie zagubić człowieczeństwa.

/Bożena Nowacka/

gallery1 gallery1 gallery1