16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • docenianie rozmaitości kultur;
  • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, którzy żyją obok nas.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. 

 Zorganizowano konkurs pod hasłem “Wszyscy chodzimy w butach, każdy chodzi w swoich”. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie hasła promującego tolerancję. Hasła umieszczono na szablonach listków na Drzewie Tolerancji.

Laureaci konkursu:

I miejsce- 4b 

“Zaakceptuj kolegę swego, bądź miły wobec innego, ponieważ wtedy nagradzasz bliźniego jak i siebie samego.”

II miejsce- 7b

“Nieważne, czy ktoś jest mniejszy czy wyższy. Każdy jest równy.”

III miejsce- 7a

Tolerancja kluczem do wzajemnego zrozumienia."

Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca.

Podjęta przez szkołę inicjatywa miała na celu poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością. Celebrujmy naszą różnorodność, uczmy się, poznawajmy nasze różnice i szanujmy się nawzajem.

/Anna Świniuch/

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1