mgr Anna Mazur Zaprasza do biblioteki i czytelni w godzinach:
poniedziełek: 8.00 - 13.00
wtorek: 12.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00 (przerwa od 12.30 do 13.00)
czwartek: 8.00 - 13.00
piątek: 8.00 - 15.00

ZBIORY
Księgozbiór biblioteki Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach liczy ponad 9.000 woluminów. Składa się on z księgozbiorów szkół tworzących zespół: Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2. Udostępniamy czytelnikom lektury, książki popularnonaukowe, literaturę piękną, bestsellery czytelnicze oraz materiały na lekcje. W godzinach pracy biblioteki czynna jest również czytelnia oferująca wydawnictwa albumowe, encyklopedie, słowniki językowe i czasopisma młodzieżowe. W czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka, skaner, telewizor, video - dostępne w godzinach pracy biblioteki. Udzielamy fachowych porad w doborze lektury oraz służymy pomocą przy obsłudze komputera. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej. Gomadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je. Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem. Realizowana jest ścieżka edukacyjna "Edukacja czytelnicza i medialna". Biblioteka organizuje wiele konkursów i imprez okolicznościowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 


"Kurier Szkolny"
to miesięcznik wydawany przez bibliotekę szkolną przy współpracy chętnych uczniów i nauczycieli. Zawiera bieżące informacje o wydarzeniach, uroczystościach szkolnych, osiągnięciach naszych wychowanków. Co miesiąc prezentowana jest literacka twórczość uczniów, kulinarny kącik i ciekawostki. Ukazało się już 17 numerów naszej gazetki.