Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2022/2023

 
PRZEWODNICZĄCY:

Szymon Sokołowski - klasa VII AZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: 

Maciej Marć - klasa VIII C