WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
W Szkole Podstawowej Nr 5 im Seweryna Udzieli w Ropczycach