5 XI 1984r Pierwsze zajęcia lekcyjne; 369 uczniów uczyło się w 12 oddziałach (cztery klasy I, cztery klasy II i cztery klasy III) pod kierunkiem 11 nauczycieli: Władysława Gorczyca, Anna Strączek, Elżbieta Banaś, Irena Szczepanek, Lucyna Bosak, Helena Grobelna, Kazimiera Machnica, Stefania Niziołek, Maria Piontek, Barbara Schab, Anna Stanek Zajęcia odbywały się w budynku żłobka (obecnej Szkole Muzycznej), który został przystosowany na potrzeby szkolne dzięki dużej pomocy i zaangażowaniu rodziców.

1986/1987 Oddanie do użytku I segmentu nowej szkoły z dwunastoma salami lekcyjnymi. W żłobku pozostało 9 oddziałów klas początkowych. Po raz pierwszy przy szkole powstało ognisko przedszkolne. We wszystkich oddziałach i ognisku uczyło się 642 uczniów. Pracowało z nimi 27-osobowe grono pedagogiczne, złożone z nauczycieli nauczania początkowego i specjalistów różnych przedmiotów. Również po raz pierwszy powołano z-cę dyrektora szkoły, panią mgr M. Pionek.

1987/1988 Przekazanie do użytku II i III segmentu budynku szkolnego. Natomiast z dniem 30 czerwca 1988r. oddano - IV segment dla nauczania początkowego.

1990/1991 W 47 oddziałach uczyło się 1470 uczniów (była to największa liczba dzieci w historii szkoły).

1993/1994 Oddanie do użytku sali gimnastycznej. Z chwilą zmniejszenia się liczby uczniów segment budynku przedszkolnego udostępniono Szkole Muzycznej, a następnie Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej ŚDS.

1999/2000 Pożegnanie ostatnich absolwentów z ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 5.

1999/2000 Utworzenie Gimnazjum nr 2 w Ropczycach, któremu podlegały oddziały zamiejscowe w Witkowicach, Chechłach, Czekaju i Lubzinie. Dyrektorem gimnazjum została mgr Władysława Gorczyca.

2003/2004 Powstanie Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach, w skład, którego weszła Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2. Jednocześnie przestają funkcjonować oddziały zamiejscowe gimnazjum.

2007/2008 Nowym dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach zostaje mgr Wojciech Żuchowski, wicedyrektorem pani mgr Dorota Worowska.

2017/2018 Szkoła zmienia nazwę na: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach. Mieszczą się w niej wygaszane oddziały gimnazjalne klas II i III.

2019/2020 Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach zostaje pani mgr Dorota Worowska, a wicedyrektorem pan mgr Jerzy Motyka.