„Odkryjmy marzenia, sięgnijmy gwiazd,

aby szkoła dumna była z nas.

Otwarte umysły nie znają granic.

Zbudujmy lepszy świat.”

 

LAUREACI, FINALIŚCI I UCZESTNICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ROPCZYCACH

Rok szkolny 1989/1990

• Robert Pociask (laureat konkursu z matematyki, uczestnik konkursu z fizyki i konkursu języka

polskiego),

• Agnieszka Kłósek (uczestniczka konkursu z fizyki),

• Jasmina Zymróz (uczestniczka konkursu z języka polskiego).

Rok szkolny 1990/1991

• Waldemar Cesarz (laureat konkursu z chemii).

Rok szkolny 1992/1993

• Sebastian Nadwodny,

• Andrzej Preneta (laureaci konkursu twórczości technicznej),

• Gabriela Skóra (uczestniczka konkursu z historii),

• Barbara Mazur (uczestniczka konkursu z biologii).

Rok szkolny 1993/1994

• Grzegorz Kwartnik, Piotr Żak (uczestnicy konkursu twórczości technicznej),

• Sabina Głodek (uczestniczka konkursu z historii),

• Adrianna Łętek (uczestniczka konkursu z biologii),

• Joanna Grabowska, Żaneta Surdel, Agnieszka Szaroma (uczestniczki konkursu polonistycznego).

Rok szkolny 1994/1995

• Łukasz Kapusta (laureat konkursu z biologii i z chemii),

• Agnieszka Kostilek (laureatka konkursu z matematyki),

• Paulina Laskowska, Agnieszka Matusik, Agnieszka Piwowarska (laureatki konkursu z historii),

• Mirosław Haracz (laureat konkursu twórczości technicznej),

• Iwona Baran (uczestniczka konkursu z chemii),

• Aneta Maziarz, Ewelina Gawlik, Iwona Bochen (uczestniczki konkursu polonistycznego),

• Maria Dylska (uczestniczka konkursu z języka angielskiego).

Rok szkolny 1995/1996

• Karolina Duś (laureatka konkursu z matematyki i z chemii),

• Agnieszka Matusik (laureatka konkursu z historii),

• Paweł Pociask (uczestnik konkursu twórczości technicznej),

• Agnieszka Piwowarska (uczestniczka konkursu polonistycznego i konkursu wiedzy o plastyce),

• Łukasz Kisiel (uczestnik konkursu z chemii).

Rok szkolny 1996/1997

• Karolina Domagalska (uczestniczka konkursu z języka angielskiego),

• Tomasz Bochen, Andrzej Lenard (uczestnicy konkursu z historii),

• Konrad Kapusta (uczestnik konkursu z chemii).

Rok szkolny 1997/1998

• Agata Szajnik, Agnieszka Szajnik (laureatki konkursu z chemii),

• Michał Kmiotek (laureat konkursu z historii),

• Mateusz Mazurek (uczestnik konkursu z historii),

• Agata Szajnik, Agnieszka Piwowarska (uczestniczki konkursu z biologii),

• Paweł Szeliga (uczestnik konkursu z fizyki),

• Krystian Drzał (uczestnik konkursu z matematyki),

• Beata Podciborska (uczestniczka konkursu z chemii).

Rok szkolny 1998/1999

• Magdalena Staszewska (laureatka konkursu z chemii).

Rok szkolny 1999/2000

• Jurij Markowicz (laureat konkursu z chemii i z języka angielskiego).

 

LAUREACI, FINALIŚCI I UCZESTNICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ROPCZYCACH

Rok szkolny 2004/2005

• Mateusz Boruta, Tomasz Feret (laureaci konkursu matematyczno-przyrodniczego),

• Marek Lackorzyński (finalista konkursu matematyczno-przyrodniczego),

• Aleksandra Rygiel (udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym).

Rok szkolny 2006/2007

• Rafał Drozd (finalista konkursu matematyczno-przyrodniczego).

Rok szkolny 2007/2008

• Anna Jonakowska (laureatka konkursu z języka angielskiego),

• Agnieszka Kozub, Anna Jonakowska, Sylwia Adamus

(finalistki konkursu matematyczno-przyrodniczego)

Rok szkolny 2008/2009

• Jakub Andreasik, Mateusz Bochenek (finaliści interdyscyplinarnego konkursu

matematyczno-przyrodniczego).

 

LAUREACI, FINALIŚCI I UCZESTNICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ROPCZYCACH

Rok szkolny 2013/2014

• Gabriela Bochenek (laureatka konkursu z matematyki),

• Natalia Żyłka (uczestniczka konkursu z języka angielskiego),

• Mateusz Ogorzałek, Mateusz Zięba (finaliści konkursu z języka angielskiego).

Rok szkolny 2016/2017

• Jakub Stępak (laureat konkursu z języka angielskiego).

 

LAUREACI, FINALIŚCI I UCZESTNICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI

W ROPCZYCACH

Rok szkolny 2017/2018

• Jakub Stępak (finalista konkursu z języka angielskiego),

• Jakub Wołcyrz (finalista konkursu z matematyki).

Rok szkolny 2018/2019

• Gabriela Styś (laureatka konkursu z języka polskiego),

• Jakub Stępak, Igor Adamus (laureaci konkursu z fizyki),

• Jakub Wołcyrz (finalista konkursu z chemii).

 

LAUREACI, FINALIŚCI I UCZESTNICY GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ROPCZYCACH

Rok szkolny 2003/2004

• Bartłomiej Powrózek (laureat konkursu z chemii i z biologii).

Rok szkolny 2004/2005

• Marcin Alberski (laureat konkursu z historii),

• Waldemar Kozioł (finalista konkursu z matematyki).

Rok szkolny 2005/2006

• Żaneta Szymańczak (laureatka konkursu z języka polskiego),

• Patryk Ćwiczak (laureat konkursu z geografii),

• Bartłomiej Kapusta (finalista konkursu z chemii i uczestnik konkursu z matematyki),

• Joanna Łagoda (uczestniczka konkursu z historii).

Rok szkolny 2006/2007

• Maciej Kisiel (laureat konkursu z chemii),

• Joanna Łagoda (finalistka konkursu z historii),

• Mateusz Łagowski (finalista konkursu z biologii),

• Maciej Krzych (uczestnik konkursu z języka niemieckiego).

Rok szkolny 2007/2008

• Aleksandra Rygiel (laureatka konkursu z biologii),

• Bartosz Bacewicz, Mateusz Boruta, Tomasz Feret (finaliści konkursu z matematyki),

• Karolina Sypel, Maciej Krzych, Martyna Bukowiec (finaliści konkursu z języka niemieckiego),

• Maciej Krzych, Paweł Poliwka (finaliści konkursu z chemii).

Rok szkolny 2008/2009

• Konrad Szajnik (laureat konkursu z biologii i z chemii, finalista konkursu z fizyki),

• Beata Kozub (laureatka konkursu z historii, finalistka konkursu z języka niemieckiego

i z języka polskiego),

• Filip Maziarz (finalista konkursu z historii),

• Alicja Wielgus (finalistka konkursu z języka polskiego),

• Katarzyna Graboś (finalistka konkursu z matematyki).

Rok szkolny 2010/2011

• Karolina Iwan (finalistka konkursu z biologii),

• Sylwia Adamus (laureatka konkursu języka angielskiego).

Rok szkolny 2011/2012

• Krzysztof Kania (laureat konkursu z biologii),

• Jakub Andreasik (finalista konkursu z geografii).

Rok szkolny 2012/2013

• Anna Mroczek (laureatka konkursu z historii), A

• Aleksandra Wacław (finalistka konkursu polonistycznego),

• Hubert Adamus (laureat konkursu z informatyki),

• Klaudia Lis, Klaudia Szewc (finalistki konkursu z historii).

Rok szkolny 2013/2014

• Piotr Rusin (finalista konkursu z biologii).

Rok szkolny 2014/2015

• Urszula Zelik (laureatka konkursu z geografii i z języka angielskiego),

• Kacper Kurc (laureat konkursu z historii).

Rok szkolny 2015/2016

• Karolina Koza, Mateusz Ogorzałek (laureaci konkursu z języka niemieckiego).

Rok szkolny 2016/2017

• Gabriela Bochenek (laureatka konkursu z matematyki, finalistka konkursu polonistycznego,

konkursu z fizyki i z chemii),

• Bartosz Zięba (laureat konkursu z języka niemieckiego).

Rok szkolny 2017/2018

• Wiktoria Panek (laureatka konkursu z historii),

• Maciej Pięta (laureat konkursu z języka angielskiego),

• Sabina Kliś (finalistka konkursu z języka niemieckiego).

Rok szkolny 2018/2019

• Elwira Żurek (laureatka konkursu z fizyki).